Afyuni,S.Pd
NIK: 1312026002950001
NIP: 1007190127
NUPTK: -
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: 20 Februari 1995
Agama: Islam
Pendidikan: S1 Pendidikan Fisika
Jurusan: pendidikan Fisika
Status: Pegawai Tetap Yayasan
Jenis GTK: Guru Mapel
Alamat : Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat
+6281267724619
afyuni02@gmail.com
Yuni Boru Suty